OSNOVNA ŠKOLA ABDULVEHAB ILHAMIJA

KALOŠEVIĆ - TEŠANJ

SPISAK ŠKOLSKIH SEKCIJA

            SPISAK ŠKOLSKIH SEKCIJA

RB

NAZIV

VODITELJ/ICA

1

Folklorna sekcija

Memić Amrita

2

Dramska sekcija

Bošnjak Šahdo, Iriškić Esad

3

Likovna sekcija

Prutina Nijaz

4

Mali kreativci

Mević Elvira

5

Horska sekcija

Kurdić Jasmin

6

Sekcija ilahija

Čamdžić Elvir

7

Dramsko- recitatorska sekcija na njemačkom jeziku

Sinanović Amra

8

Mladi matematičari

Ibranović Amir

9

Sekcija izviđača

Bošnjak Mirza

10

Literarna sekcija

Bošnjak Šahdo

11

Mladi informatičari

Đogić Muhibija

12

Mladi modelari

Mejremić Nermin

13

Šahovska sekcija

Omerović Seid

14

Nogometna sekcija

Lokić Edina

15

Prva pomoć- Crveni križ

Numić Hamdija

16

Novinarska sekcija

Bećir Hodžić

17

Literarna sekcija

Bošnjak Šahdo