OSNOVNA ŠKOLA ABDULVEHAB ILHAMIJA

KALOŠEVIĆ - TEŠANJ

Na području MZ Kalošević u mjestu Bobare 1948. godine, po prvi put sa radom je otpočela četverorazredna škola, koja je bila smještena u starim dotrajalim prostorijama mekteba iako u tako teškim uslovima radila je sve do 1960 godine. 1960. godine napravljena je nova školska zgrada u Kaloševiću, tada se zatvara škola u Bobarama i nastava počinje u novoj sagrađenoj školi u Kaloševiću. Škola je bila u sastavu Osnovne škole „Bratstvo" Jelah.