OSNOVNA ŠKOLA ABDULVEHAB ILHAMIJA

KALOŠEVIĆ - TEŠANJ

KORISNI LINKOVI

WEB STRANICA NAŠE ŠKOLE

http://www.osaik.com.ba/

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE- DO kantona

http://www.zdk.ba/ministarstvo-za-obrazovanje/ministarstvo-za-obrazovanje-nauku-kulturu-i-sport

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA ZE-DO KANTONA

http://ssooiozdk.org/public_html/

OPĆINA TEŠANJ

http://www.opcina-tesanj.ba